Les femelles en état de reproduire

HD B - PRA free by DNA - POMPE free by DNA - MD free by DNA

HD C - PRA free by DNA - POMPE free by DNA

Belgian Youth Champion

Belgian Champion


HD C - PRA free by parenty - POMPE free by parenty

Belgian youth champion

HD A - PRA free by parenty - POMPE free by DNA

HD C - PRA carrier - POMPE free by DNA

HD C - PRA free by parenty - Pompe free by DNA